Kalendarz wydarzeń

2018

Wydarzenie
Opis
Uwagi

Wystawa: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem” (link)

17-30 stycznia 2018

Wystawa „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”. Prace inspirowane światem mikrobiologii prezentowane podczas wystawy w Instytucie Nenckiego wcześniej były wystawione w Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach podczas sympozjum we wrześniu 2017. W lutym Wystawa odwiedziła Olsztyn, a następnie została przeniesiona do Rzeszowa.

Koordynator: Prof. A. Szewczyk oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Powołanie zbioru bibliotecznego: „Nencki Art Collection” (link)

17 stycznia 2018

Powołano nowy zbiór biblioteczny pod nazwą: „Nencki Art Collection”. Zadaniem zbioru jest nie tylko spisanie grafik/dzieł będących już w posiadaniu Instytutu Nenckiego, ale także włączenia kilkunastu obrazów, które zostały przekazane Instytutowi przez artystów plastyków po sympozjum „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”. Prace zbioru „Nencki Art Collection” będą wykorzystywane w czasie różnych inicjatyw „Art & Science” przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Koordynator: Dr hab. Hanna Fabczak oraz Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Sesja naukowa: „Biology of behaviour of the domestic dog” (link)

14 maja 2018

Sesja naukowa :„Biology of behaviour of the domestic dog”. Podczas spotkania badacze z ośrodków naukowych w Polsce i z za granicy wygłosili sześć wykładów poświęconych biologicznym i neurobiologicznym uwarunkowaniom zachowań psa domowego. Prof. E. Godzińska podsumowała również główne osiągnięcia naukowe przeprowadzone w Instytucie Nenckiego w ciągu 100 lat jego historii, które dotyczyły zachowań psa oraz jego etologicznym i neurobiologicznym mechanizmom. Szczególny nacisk położono na przełomowe odkrycia Jerzego Konorskiego i innych członków jego szkoły naukowej.

Koordynator: Prof. Ewa Joanna Godzińska

Sympozjum: „Neurons in Action 2018" (link)

24-25 maja 2018

Trzecia edycja sympozjum "Neurons in Action " poświęcona była plastyczności układu nerwowego w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Tematyka wykładów koncentrowała się na obrazowaniu i molekularnych manipulacjach układu nerwowego.

Zaproszeni eksperci prezentowali badania obejmujące szerokie spektrum nowych technik, w tym mikroskopię dwufotonową in vivo, mikroskopię elektronową, endoskopię, technikę patch-clamp i technikę "całkowicie-optyczną", która łączy manipulację optogenetyczną i obserwację za pomocą mikroskopii dwufotonowej.

W sympozjum wziął udział prof. Edvard Moser, laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Profesor Moser wygłosił wykład "Space and time in the entorhinal cortex".

Koordynator: Dr Rafał Czajkowski, Dr hab. Katarzyna Radwańska prof. nadzw., Dr hab. Ewelina Knapska prof. nadzw., Dr Witold Konopka

Konferencja: 11th Conference „Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from Ion Channels to Neural Networks" (link)

25-26 maja 2018

Cykliczna konferencja elektrofizjologów polskich mająca na celu integracje środowiska naukowego oraz wymianę informacji na temat najnowszych technik i badań. Prezentacje ustne młodych polskich badaczy i wykłady gości zagranicznych.

Koordynator: Dr hab. Ewa Kublik, prof. W. Waleszczyk

Piknik z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego (link)

15 czerwca 2018

Doroczny Piknik Instytutu Nenckiego. W części naukowej, uczestnicy wysłuchali wykładu laureata Nagrody Nobla - Sir Tima Hunta, zatytułowanego "A crooked path in science: stumbling on the secret of cell division".

Po części naukowej rozpoczął się piknik w ogrodach Instytutu, zorganizowany we współpracy z Nencki Alumni Club. Wykonano pamiątkowe zbiorowe zdjęcie pracownikom, doktorantom i gościom.

Koordynator: Dr R. Czajkowski oraz Alumni Club zdjęcie mgr Anna Mirgos

Numer specjalny „Kosmos” z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego (link)

czerwiec 2018

Specjalne wydanie czasopisma „Kosmos” z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego (tom 67, nr. 1). Koordynator: Prof. D. Włoga, prof. J. Rędowicz, Prof. H. Fabczak

Konferencja: „Polish Science Towards EMBL” (link)

19-20 czerwca 2018

Dwudniowa konferencja „Polish Science Towards EMBL”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 170 uczestników, 14 wykładowców i kilkunastu znamienitych gości z Polski i zagranicy. Pierwszy dzień konferencji obejmował sympozjum naukowe „Nencki-EMBL Symposium on Molecular BioMedicine”, w ramach którego wygłoszonych zostało 6 wykładów naukowych, po których miała miejsce sesja posterowa. Drugi dzień konferencji był poświęcony przystąpieniu Polski do Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania kolejnych 8 wykładów naukowych.

Koordynator: Prof. Leszek Kaczmarek, mgr Marta Rucińska oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konfencja: "Brain Tumors: from biology to therapy" (link)

21-23 czerwca 2018

Podczas dwudniowej konferencji, z udziałem uznanych na całym świecie ekspertów, omawiano najnowsze postępy w dziedzinie patologii, immunologii, diagnostyki i terapii guzów mózgu. Tematem wykładów były również złożone interakcje między komórkami nowotworowymi, mikrośrodowiskiem i układem odpornościowym.

Koordynator: Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek oraz Fundacja Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

Spotkanie dla młodzieży: „Lato w laboratorium biologa” (link)

1 września 2018

Spotkanie adresowane do młodzieży szkolnej. W programie mi.in.: obserwacje pod mikroskopem oraz prezentacja filmów przyrodniczych.

Koordynator: Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych: Dr hab. Hanna Fabczak prof. nadzw., Dr hab. Joanna Szczepanowska prof. nadzw.

Konferencja: „Neurobiology of empathy” (link)

10-11 września 2018

Konferencja dotycząca neurobiologicznych podstaw zjawiska empatii i jej badania w modelach zwierzęcych.

Koordynator: Dr hab. Ewelina Knapska, Dr Ksenia Meyza oraz Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

Numer specjalny czasopisma „Postępy Biochemii”

30 września 2018

Specjalne wydanie ‘Postępów Biochemii” nr: 2 i 3 będzie zawierało kilkanaście artykułów przedstawiających bogactwo aktualnie prowadzonych w Instytucie badań.

Koordynatorzy: Prof. Agnieszka Dobrzyń Dr hab. Katarzyna Piwocka prof. nadzw., Prof. Katarzyna Kwiatkowska Prof. Sławomir Pikuła

Wydawnictwo albumowe: ”Historia Naturalna Jednego Instytutu. 100 lat Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN”

listopad 2018

Wydawnictwo albumowe zawierające liczne zdjęcia dokumentujące historię Instytutu Nenckiego 1918-2018. Koordynatorzy: Dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. nadzw Prof. Leszek Kuźnicki, Mgr Anna Mirgos

Księga pamiątkowa: ”Złota Księga 100 rocznicy powstania Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego”

listopad 2018

Księga pamiątkowa zawierająca biogramy byłych i obecnych pracowników Instytutu. Koordynatorzy: Prof. Sławomir Pikuła oraz Wydawnictwo Helion

Numer specjalny czasopisma „Acta Neurobiologiae Experimentalis”

jesień 2018

Specjalne wydanie kwartalnika „Acta Neurobiologiae Experimentalis”. Koordynatorzy: Prof. Wioletta Waleszczyk

Wystawa: „Ewolucja w pozyskiwaniu informacji naukowej”

15-16 listopada 2018

Wystawa czasowa dokumentująca jak na przestrzeni lat zmieniały się sposoby utrwalania i metody zapisów informacji naukowej. Koordynatorzy: Biblioteka Nenckiego: Mgr Jan Bienias

Wystawa: „Stacje Naukowe Instytutu Nenckiego”

15-16 listopada 2018

Wystawa starych fotografii związanych ze Stacją Hydrobiologiczną na Wigrach, Stacją Morską w Helu, Stacją Biologiczną w Pińsku oraz Pierwszą Polską Stacją Antarktyczną. Koordynatorzy: Biblioteka Instytutu Nenckiego: Mgr Jan Bienias

Konferencja „100 lat Instytutu Nenckiego PAN

15-16 listopada 2018

Celem konferencji będzie przedstawienie najważniejszych osiągnięć naukowców z Instytutu Nenckiego na przestrzeni 100 lat jego istnienia. Tematyka będzie obejmowała bieżące i historyczne osiągnięcia naukowe, innowacyjne i wdrożeniowe dokonane przez pracowników Instytutu. Do udziału w konferencji zaproszono m.in. licznych wykładowców z zagranicy - laureatów Nagrody Nenckiego.

Koordynator: Komitet Programowy oraz Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Przewodniczący: Prof. Andrzej Wróbel

Wieczór filmowy

15-16 Listopada 2018

Projekcja filmów dokumentujących obchody 75-lecia i 80-lecia Instytutu Nenckiego.

Koordynator: Prof. Adam Szewczyk, Prof. Maciej Nałęcz, Mgr Anna Mirgos

Projekcja Filmu: “100 lat Instytutu Nenckiego

15-16 Listopada 2018

Krótki film przedstawiający historię Instytutu od jego powstania do czasów współczesnych. W filmie zostaną wykorzystane zdjęcia archiwalne i fragmenty Kroniki z 1952 roku. Część dotycząca czasów współczesnych będzie przedstawiała pracę w laboratoriach oraz życie codzienne w Instytucie.

Koordynator: Mgr Anna Mirgos

Konferencja: "Science Diplomacy Meeting"

28 listopada 2018

Konferencja pod patronatem Prezesa PAN, której celem będzie omówienie "soft power of science", czyli dodatkowej wartości nauki przydającej się jako narzędzie swoistej dyplomacji. Poruszony będzie również temat roli silnych instytucji badawczych. Koordynator: Prof. M. Nałęcz

2017

Wydarzenie
Opis
Uwagi

Informator Instytutu Nenckiego

styczeń 2017

Wydanie nowego Informatora Instytutu Nenckiego Koordynator: Mgr A. Sadlik, dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.

Medal „100 lat Instytutu Nenckiego

styczeń 2017

Medal Pamiątkowy 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN, przyznawany osobom zasłużonym dla Instytutu. Koordynator: Dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.

Ustanowienie nagrody im. J. Dembowskiego dla popularyzatorów nauki

maj 2017

Nagroda przyznawana za szczególne zaangażowanie w popularyzację nauki. Koordynator: Dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.

Piknik w ogrodach Instytutu Nenckiego

19 maja 2017

Popularyzacja nauki – Nauka popularyzacji" wydarzenie naukowe połączone z wręczeniem nagrody im. Jana Dembowskiego za popularyzację nauki w 2016 r. Po części naukowej odbył się tradycyjny piknik w ogrodach Nenckiego.

Koordynator: Dr hab. Hanna Fabczak prof. nadzw.

Sympozjum: Drugie Sympozjum Nenckiego „Neurons in Action

25-26 maja 2017

Drugie Sympozjum Nenckiego pt. „Neurons in Action”. W sympozjum wzięło udział ośmiu znakomitych wykładowców zagranicznych: Deniz Atasoy (Istanbul Medipol University), Angel Barco (Instituto de Neurosciencias de Alicante), Christine M. Gall (University of California), Irvine Inbal Goshen (Hebrew University), Valery Grinevich (German Cancer Research Center), Michael Hausser (University College London), Kate Jeffery (University College London), Gary Lynch (University of California). Swoje wyniki prezentowali w formie wykładów także goście z kraju oraz liderzy zespołów badawczych Instytutu Nenckiego. Doktoranci wzięli udział w sesji posterowej. Koordynator: Dr W. Konopka, Dr hab. K. Radwańska prof. nadzw., Dr R. Czajkowski, Prof. L. Kaczmarek

Wykład „Main achievements of the classical Polish research on dog behaviour and its causal factors” inaugurujący V Międzynarodowe Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania” („Mechanisms of Animal Behavior V”)

26 maja 2017, Wrocław

Wykład prof. E. J. Godzińskiej inaugurujący obejmował m. in. krótki zarys historii Instytutu Nenckiego i główne osiągnięcia naukowe badaczy z tego Instytutu dotyczące zachowań psów i ich neurobiologicznych i etologicznych uwarunkowań.

Koordynator: Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska

Spotkanie edukacyjne: „Wieczór z Owadami” inaugurujące Warsztaty Entomologiczne „Świat owadów wokół nas

5 września 2017, Mikołajki

Otwarty dla szerokiej publiczności wieczór naukowy inaugurujący Warsztaty Entomologiczne „Świat owadów wokół nas” zainaugurowany przez wykład prof. dr hab. Ewy J. Godzińskiej pt. „Sto lat Instytutu Nenckiego: odkrywanie tajników świata owadów”. Koordynator: Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska

Warsztaty Entomologiczne „Świat owadów wokół nas” (link)

5-11 września 2017, Mikołajki

Seria wykładów i warsztatów naukowych skierowanych do studentów i doktorantów nauk przyrodniczych oraz osób zainteresowanych entomologią i ochroną przyrody, a także naukami behawioralnymi.

Koordynator: Mgr B. Symonowicz, prof. E. J. Godzińska oraz członkowie zespołu Pracowni Etologii Instytutu Nenckiego: B. Symonowicz, E. J. Godzińska, J. Korczyńska, P. J. Mazurkiewicz.

Wystawa: Art & Science „Inspiracje niewidzialnym światem

17 września 2017

Wystawa prac oraz sympozjum „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”. Wystawa prac inspirowanych światem mikrobiologii. W sympozjum, które zostało zorganizowane na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, wzięło udział blisko 50 osób.

Koordynator: Prof. A. Szewczyk oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wystawa fotograficzna: „Przychodzi dusza do rozumu” (link)

15 grudnia 2017

Wystawa fotografii biologicznej „Przychodzi dusza do rozumu” to projekt realizowany w ramach stypendium artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest próbą połączenia dwóch środowisk – artystycznego oraz naukowego. Pierwsze z nich nieustannie poszukuje nowych środków wyrazu. Drugie ze względu na niezrozumiały język w połączeniu z ograniczonym (płatnym) dostępem do publikacji, wpada w izolację i zazwyczaj jest niedostępne dla społeczeństwa.

Fotografie prezentowane podczas wystawy zostały wydrukowane w innowacyjnej, opracowanej w Polsce technologii druku na metalach - Europrinter Nano.

Koordynator: Mgr Łukasz Bożycki

2016

Wydarzenie
Opis
Uwagi

Konferencja: Bilateral Conference: University of Portsmouth UK and Nencki Institute of Experimental Biology PAS

9 marca 2016

Konferencja bilateralna podczas, której zaprezentowano realizowane projekty badawcze, które będą podstawą współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Nenckiego i Faculty of Science, University of Portsmouth UK.

Koordynator: Dyrekcja Instytutu Nenckiego oraz Prof. K. Zabłocki

Konferencja: EMBO Imaging the Brain

18-21 maja 2016

Konferencja EMBO Imaging the Brain skupiła ekspertów w dziedzinie obrazowania mózgu. Głównym celem konferencji była ocena obecnego stanu wiedzy w dziedzinie koncepcji obrazowania, które wykorzystywane są w badaniach mózgu oraz stworzenie platformy do dyskusji służącej opracowaniu metod pozwalających lepiej zrozumieć działanie neuronów. Koordynator: Dr hab. J. Włodarczyk prof. nadzw., Prof. G. Wilczyński

Mini-Sympozjum „Zdrowie skóry – od komórek macierzystych po terapie chorób dermatologicznych

31 maja 2016

Mini Sympozjum „Zdrowie skóry – od komórek macierzystych po terapie chorób dermatologicznych”. Podczas sympozjum wysłuchano 7 referatów na temat przyszłości badań naukowych w dermatologii. W sympozjum uczestniczyło 58 słuchaczy z 10 jednostek naukowych. Koordynator: Prof. A. Szewczyk, Dr hab. W. Leśniak prof. nadzw.

Szkoła letnia: 4th Baltic-Nordic Summer School on Neuroinformatics “Understanding neurons, cognition and behavior through neuroinformatics

15-18 czerwca 2016

4th Baltic-Nordic Summer School on Neuroinformatics (BNNI 2016). Zajęcia podczas szkoły obejmowały modelowanie na różnych poziomach organizacji mózgu. Kurs łączył wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia komputerowe dotyczące modelowania obliczeniowego i analizy funkcji mózgu w wielu skalach fizjologicznych i anatomicznych.

W szkole wzięło udział ok. 30 uczestników z 11 państw oraz 12 wykładowców.

Koordynator: Prof. D. Wójcik oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wspierany przez komitet IBRO-PERC

Konferencja: Brain Tumors 2017 – from Biology to Therapy

27-29 czerwca 2016

Konferencja "Brain Tumors Meeting 2016 - From Biology to Therapy". W konferencji uczestniczyli światowej rangi eksperci w dziedzinie neuroonkologii. Głównym celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć w diagnostyce, biologii i terapii guzów mózgu. Omówione zostały złożone interakcje między komórkami nowotworowymi, mikrośrodowiskiem i układem odpornościowym.

Koordynator: Prof. B. Kamińska-Kaczmarek oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii i Fundacja Onkologii Doświadczalnej

Warsztaty: "Biological roots of prosociality and rescue behaviour"

26-28 sierpnia 2016

W Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach zorganizowano Międzynarodowe Warsztaty „Biologiczne korzenie zachowań prospołecznych i ratunkowych”.

Było to również spotkanie pomiędzy dwiema wybitnymi badaczkami: dr Karen L. Hollis (Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusetts, USA) i dr Elise Nowbahari (Universytet Paris 13, Villetaneuse, Francja) oraz polskimi badaczami i studentami.

Koordynator: Prof. Prof. E. Godzińska, Dr J. Korczyńska, Dr A. Szczuka, Mgr P. J. Mazurkiewicz

Konferencja: „Future of Ageing”, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences

23-24 września 2016

Międzynarodowa Konferencja „Future of Ageing” połączona została z 10-tym Kongresem Biogerontologicznym Europejskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Gerontologii i Geriatrii oraz 6-tym Spotkaniem Biogerontologicznym w Instytucie Nenckiego.

Poruszano bardzo szeroki zakres zagadnień związanych ze starzeniem i długowiecznością.

Koordynator: Prof. E. Sikora oraz Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia Instytutu Nenckiego

Sesja Naukowa „Etologia: nauka ciekawa, coraz ciekawsza

19 listopada 2016

Sesja naukowa dla uczczenia 50-lecia Seminariów Etologicznych w Instytucie Nenckiego w ramach obchodów 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz 25-lecia Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Program sesji objął 10 wykładów poświęconych różnym aspektom etologii i innych nauk behawioralnych, w tym dwa wykłady poświęcone historii tych nauk w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Instytutu Nenckiego.

Koordynator: Prof. E. Joanna Godzińska Wraz z zespołem z Pracowni Etologii Instytutu Nenckiego oraz K. Rejniak i K. Rokosz

Konferencja: Mitochondrion 2016 „Frontiers in Mitochondrial Research”, Obchody 90-tych urodzin prof. Lecha Wojtczaka

29 listpada 2016

Podczas konferencji MITOCHONDRION 2016 wystąpienia naukowe przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z Polski dotyczyły metabolizmu bioenergetycznego komórki. Podniosłą częścią konferencji była uroczysta sesja z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Lecha Wojtczaka.

Koordynator: Prof. J. Duszyński, Prof. A. Szewczyk, Dr hab. J. Szczepanowska oraz Sekcja Bioenergetyczna Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polska Sieć Mitochondialna MitoNet.pl.

2015

Wydarzenie
Opis
Uwagi

Kalendarz “Mrówka na każdy dzień”

9 września 2015

Książka popularnonaukowa w formie kalendarza. Jej zadaniem była zarówno popularyzacja myrmekologii, jak i promowanie osiągnięć Instytutu Nenckiego w tej dziedzinie. (Mazurkiewicz P. J., Szczepanik J., Wild A., Nielubowicz M., Godzińska E. J., 2015; Wydawnictwo SCRIPT, Warszawa, 292 str., ISBN: 978-83-8971-628-6) Koordynator: Mgr P. J. Mazurkiewicz,
prof. E. J. Godzińska

Konferencja: 2nd PhD Student Conference of Nencki Institute of Experimental Biology

27-29 września 2015

Druga Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego. Podczas konferencji ponad 120 doktorantów prezentowało swoje badania. W wydarzeniu wzięło udział trzech wybitnych wykładowców z zagranicy: Kai Simons (Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Drezno, Niemcy), Dariusz Górecki (Uniwersytet w Portsmouth, Wielka Brytania) oraz Jochen Rink (Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Drezno, Niemcy). Koordynator: Dr T. Prószyński

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
im. Marcelego Nenckiego
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl