Kalendarz wydarzeń

2018

Wydarzenie
Opis
Uwagi

Wystawa „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem

17-30 stycznia

Wystawa

Koordynator: Prof. A. Szewczyk

W lutym wystawa odwiedziła Olsztyn, a następnie została przeniesiona do Rzeszowa

Księga Biogramów Instytutu Nenckiego

Kwiecień 2018

Wyd. Helion Koordynator: Prof. S. Pikuła

Sesja naukowa „Biology of behaviour of the domestic dog

14.05.2018

Sesja naukowa współorganizowana przez Instytut Nenckiego w ramach obchodów stulecia jego istnienia. Obejmie 6 wykładów badaczy z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą poświęconych biologicznym i neurobiologicznym uwarunkowaniom zachowań psa domowego. Koordynator: Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska

Neurons in Action 2018

24-25 maja

Konferencja, udział noblisty Edvarda Mosera Koordynator: Dr R. Czajkowski,
Dr K. Radwanska,
Dr hab. E. Knapska,
Dr W. Konopka

11th Conference „Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from Ion Channels to Neural Networks" (link)

25-26 maja

Cykliczna konferencja elektrofizjologów polskich mająca na celu integracje środowiska naukowego oraz wymianę informacji na temat najnowszych technik i badań. Prezentacje ustne młodych polskich badaczy i wykłady gości zagranicznych.

Koordynator: Dr hab. Ewa Kublik, prof. W. Waleszczyk

Ogólnopolska konferencja wymiany doświadczeń w nowych technikach elektrofizjologicznych.

Tim Hunt

15 czerwca

wykład Koordynator: PAN

Piknik 100-lecie Instytutu Nenckiego

15 czerwca

W porozumieniu z Alumni Club.

Koordynator: Dr R. Czajkowski

Impreza w sali konferencyjnej oraz w ogrodach.

Numer specjalny „Kosmos” z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego   Koordynator: Prof. D. Włoga, prof. J. Rędowicz, Prof. H. Fabczak

Konferencja EMBL

19-20 czerwca

Konferencja z udziałem wice-Premiera J. Gowina oraz Dyrektora Generalnego EMBL I. Mattaja.

Koordynator: Prof. L. Kaczmarek, prof. A. Dobrzyn, dr hab. E. Knapska, dr P. Boguszewski, M. Rucinska

Inauguracja EMBL w Polsce

"Brain Tumors: from biology to therapy"

21-23 czerwca

Konferencja naukowa Koordynator: Prof. B. Kamińska

Lato w laboratorium biologa

1 września 2018

Spotkanie adresowane do młodych ludzi.

Koordynator: Fundacja Nenckiego
(dr hab. J. Szczepanowska)

Inicjatywa adresowana do młodych ludzi (uczniów)

"Short illustrated history of Nencki Institute 1918-2018"

Październik 2018

Książka – historia Instytutu Nenckiego Koordynatorzy: Prof. Leszek Kuźnicki, Anna Mirgos, Monika Liguz-Lęcznar

Konferencja „100 lat Instytutu Nenckiego PAN

15-16 listopada 2018

Konferencja Naukowa

Koordynator: Prof. A. Wróbel

Sala Centrum Neurobiologii

Wieczór filmowy

16 Listopada 2018

Stare filmy z 75-lecia i 80-lecia Nenckiego.

Koordynator: Prof. A. Szewczyk, prof. M. Nałęcz

W czasie 2-go dnia konferencji 100lecia Instytutu

"Science Diplomacy Meeting". Udział zapowiedzieli: Zafra Lerman (USA), Laszlo Lovasz (Wegry), Tomasz Orlowski, Jerzy Duszynski i M. Nałęcz (Polska)

28 listopada 2018

Konferencja pod patronatem Prezesa PAN), której celem jest omówienie "soft power of science", czyli dodatkowej wartości nauki przydającej się jako narzędzie swoistej dyplomacji. Rola silnych instytucji badawczych. Koordynator: Prof. M. Nałęcz

Stacje Naukowa Instytutu Nenckiego

Listopad 2018

Wystawa

Koordynator: Mgr J. Bienias

Biblioteka Instytutu Nenckiego

Wystawy czasowa „Ewolucja w pozyskiwaniu informacji naukowej”

Listopad 2018

Wystawa

Koordynatorzy: Mgr. J. Bienias, dr M. Pasznik

Biblioteka Centrum Neurobiologii

Numer specjalny „Postępów Biochemii

Jesień 2018

Numer 3 (biochemiczny) Koordynator: Dr hab. K. Piwocka, prof. S. Pikuła

Numer specjalny Acta Neurobiologiae Experimentalis

Jesień 2018

  Koordynator: Prof. W. Waleszczyk

Archiwum Historii Mówionej Instytutu Nenckiego

Jesień 2018

  Koordynator: A. Mirgos

Film 100 lat Instytutu Nenckiego

Jesień 2018

Film You Tube Koordynator: A. Mirgos

Patron Sali Konferencyjnej – I piętro

Jesień 2018

  Koordynator: A. Szewczyk

2017

Wydarzenie
Opis
Uwagi

Informator Instytutu Nenckiego

Styczeń 2017

  Koordynator: Mgr A. Sadlik, prof. H. Fabczak

Ustanowienie medalu „100 lat Instytutu Nenckiego”

od 2017

  Koordynator: Prof. H. Fabczak

Ustanowienie nagrody im. J. Dembowskiego dla popularyzatorów nauki

od maja 2017

  Koordynator: Prof. H. Fabczak

Piknik w ogrodach Instytutu Nenckiego

19.05.2017

Popularyzacja nauki – Nauka popularyzacji

Koordynator: Prof. H. Fabczak

Impreza w sali konferencyjnej oraz w ogrodach.

2nd Nencki Symposium on „Neurons in Action

25-26.05.2017

2-gie Sympozjum Nenckiego dotyczyło „Neurons in Action Koordynator: Dr W. Konopka, dr K. Radwanska, dr R. Czajkowski, prof.
L. Kaczmarek

Wykład „Main achievements of the classical Polish research on dog behaviour and its causal factors” inaugurujący V Międzynarodowe Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania” („Mechanisms of Animal Behavior V”), Wrocław, 26.05.2017 (PL / EN)

26.05.2017

Wykład prof. E. J. Godzińskiej inaugurujący obejmował m. in. krótki zarys historii Instytutu Nenckiego i główne osiągnięcia naukowe badaczy z tego Instytutu dotyczące zachowań psów i ich neurobiologicznych i etologicznych uwarunkowań.

Koordynator: Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska

Sympozjum było współorganizowane przez Instytut Nenckiego

Spotkanie edukacyjne „Wieczór z Owadami” inaugurujące Warsztaty Entomologiczne „Świat owadów wokół nas”, Mikołajki (PL / EN)

5.09.2017

Otwarty dla szerokiej publiczności wieczór naukowy inaugurujący Warsztaty Entomologiczne „Świat owadów wokół nas” zainaugurowany przez wykład prof. dr hab. Ewy J. Godzińskiej pt. „Sto lat Instytutu Nenckiego: odkrywanie tajników świata owadów”. Koordynator: Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska

Warsztaty Entomologiczne „Świat owadów wokół nas”, Mikołajki (PL / EN)

5-11.09.2017

Warsztaty dla studentów i młodych pracowników naukowych.

Koordynator: Mgr B. Symonowicz i prof. E. J. Godzińska

Zorganizowane ze współudziałem członków zespołu Pracowni Etologii Instytutu Nenckiego: B. Symonowicz, E. J. Godzińska, J. Korczyńska, P. J. Mazurkiewicz.

Art & Science „Inspiracje niewidzialnym światem

17.09.2017

Sympozjum/warsztaty organizowane z Wydziałem Sztuki URz oraz Wydziałem Sztuki UWM

Koordynator: Prof. A. Szewczyk

Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach (7 dni)

Sala im. J. Dembowskiego na stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach

30.09.2017

  Koordynator: Prof. A. Szewczyk
Materiały promocyjne na 100-lecie Instytutu Nadanie imienia sali wykładowej na stacji w Mikołajkach Koordynator: Mgr A. Sadlik

Znaczek Alumni Club

Listopad 2017

  Koordynator: Mgr A. Sadlik

Przygotowanie bibliografii podmiotowej Instytutu

Listopad 2017

  Koordynator: Mgr Jan Bienias i Monika Małecka-Krawczyk

Wystawa fotograficzna

15.12.2017 – 5.01.2018

Wystawa fotografii biologicznej „Przychodzi dusza do rozumu

Koordynator: Mgr Łukasz Bożycki

Sala Wystawowa CN

2016

Wydarzenie
Opis
Uwagi

Bilateral Conference Faculty of Science, University of Portsmouth UK and Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warszawa

9.03.2016

Z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego zorganizowano Bilateralną Konferencję, podczas której zaprezentowano realizowane projekty badawcze, które będą podstawą współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Nenckiego i Faculty of Science, University of Portsmouth UK.

Koordynator: Prof. K. Zabłocki

Koordynacja: Dyrekcja Instytutu Nenckiego

EMBO Imaging the Brain

18-21.05.2016

Z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego zorganizowano Konferencję EMBO Imaging the Brain, która skupiła ekspertów w dziedzinie obrazowania mózgu. Głównym celem konferencji była ocena obecnego stanu wiedzy w dziedzinie koncepcji obrazowania, które wykorzystywane są w badaniach mózgu oraz stworzenie platformy do dyskusji i opracowania metod co pozwoli lepiej zrozumieć działanie neurony. Podczas konferencji EMBO Imaging the Brain dyskutowano nad wykorzystaniem technologii jako narzędzia do badań plastyczności mózgu. Koordynator: Dr hab. J. Włodarczyk, Prof. Grzegorz Wilczyński

Mini-Sympozjum „Zdrowie skóry – od komórek macierzystych po terapie chorób dermatologicznych

31.05.2016

Z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego zorganizowano Mini Sympozjum „Zdrowie skóry – od komórek macierzystych po terapie chorób dermatologicznych”. W sympozjum uczestniczyło 58 słuchaczy z 10 jednostek naukowych. Wygłoszono 7 referatów na temat przyszłości badań naukowych w dermatologii. Koordynator: Prof. Adam Szewczyk,
Dr hab. Wiesława Leśniak

4th Baltic-Nordic Summer School on Neuroinformatics (BNNI 2016) – "Understanding neurons, cognition and behavior through neuroinformatics" (link)

15-18.06.2016

Z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego zorganizowano 4th Baltic-Nordic Summer School on Neuroinformatics (BNNI 2016). Zrozumienie działania neuronów, teorii poznawczych i zachowania z wykorzystaniem narzędzi neuroinformatyki. W szkole wzięło udział ok. 30 uczestników z 11 państw oraz 12 wykładowców.

Koordynator: Prof. D. Wójcik

Wydarzenie zorganizowane przez Instytut Nenckiego i Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wspierana przez komitet IBRO-PERC

Brain Tumors – from Biology to Therapy

27-29.06.2016

Z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego odbyła się konferencja "Brain Tumors Meeting 2016 - From Biology to Therapy". W konferencji uczestniczyli światowej rangi eksperci w dziedzinie neuroonkologii. Głównym celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć w diagnostyce, biologii i terapii guzów mózgu. Omówione będą złożone interakcje między komórkami nowotworowymi, mikrośrodowiskiem i układem odpornościowym.

Koordynator: Prof. B. Kamińska-Kaczmarek

Konferencja była organizowana przez Instytut Nenckiego we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Fundacją Onkologii Doświadczalnej.

International Workshop "Biological roots of prosociality and rescue behaviour", Mikołajki (PL / EN)

26-28.08.2016

Z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Biologiczne korzenie zachowań prospołecznych i ratunkowych” z udziałem: dr K.L. Hollis (USA) i dr E. Nowbahari (Francja).

Koordynator: Prof. E. Godzińska

Warsztaty zostały zorganizowane przez zespół Pracowni Etologii Instytutu Nenckiego (E. J. Godzińska, J. Korczyńska, A. Szczuka i P. J. Mazurkiewicz)

Future of Ageing”, 10th European Congress of Biogerontology and 6th. Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences (link)

23-24.09.2016

Z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego zorganizowano Międzynarodową Konferencję „Future of Ageing”, połączona z 10-tym Kongresem Biogerontologicznym Europejskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Gerontologii i Geriatrii oraz 6-tych Spotkań Biogerontologicznych w Instytucie Nenckiego.
Poruszano bardzo szeroki zakres zagadnień związanych ze starzeniem i długowiecznością.

Koordynator: Prof. E. Sikora

Konferencja była organizowana przez Pracownię Molekularnych Podstaw Starzenia kierowana przez prof. Ewę Sikorę

Sesja Naukowa „Etologia: nauka ciekawa, coraz ciekawsza” (PL / EN)

19.11.2016

Sesja naukowa dla uczczenia 50-lecia Seminariów Etologicznych w Instytucie Nenckiego w ramach obchodów 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz 25-lecia Polskiego Towarzystwa Etologicznego zorganizowana przez zespół Pracowni Etologii Instytutu Nenckiego (E. J. Godzińska, S. Hornostaj, J. Korczyńska, K. Kuraszkiewicz, P.J. Mazurkiewicz, B. Symonowicz i A. Szczuka) oraz K. Rejniak i K. Rokosz. Program sesji objął 10 wykładów poświęconych różnym aspektom etologii i innych nauk behawioralnych, w tym dwa wykłady poświęcone historii tych nauk w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Instytutu Nenckiego.

Koordynator: Prof. E. Joanna Godzińska

Sesja zorganizowana przez zespół Pracowni Etologii Instytutu (E. J. Godzińska, S. Hornostaj, J. Korczyńska, K. Kuraszkiewicz, P. J. Mazurkiewicz, B. Symonowicz i A. Szczuka) oraz K. Rejniak i K. Rokosz.

MITOCHONDRION 2016 „Frontiers in Mitochondrial Research” to Celebrate Lech Wojtczak’s 90th Birthday

29.11.2016

Z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego zorganizowano Mitochondrion 2016. Wystąpienia przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z Polski dotyczyły metabolizmu bioenergetycznego komórki. Podniosłą częścią konferencji była uroczysta sesja z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Lecha Wojtczaka.

Koordynator: Prof. J. Duszyński,
Prof. A. Szewczyk
Dr hab. Joanna
Szczepanowska

Organizatorami piątego spotkania MITOCHONDRION były: Instytut Nenckiego PAN, Sekcja Bioenergetyczna Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polska Sieć Mitochondialna MitoNet.pl.

2015

Wydarzenie
Opis
Uwagi

2nd PhD Student Conference

27-29.10.2015

W dniach 27-29 października odbyła się w sali Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego Druga Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego (2nd PhD Student Conference of Nencki Institute of Experimental Biology), w której ponad 120 doktorantów prezentowało swoje badania na rozpoczęcie imprez związanych ze 100leciem Instytutu. Udział w konferencji wzięło trzech wybitnych wykładowców z zagranicy: Kai Simons (Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Drezno, Niemcy), Dariusz Górecki (Uniwersytet w Portsmouth, Wielka Brytania) oraz Jochen Rink (Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Drezno, Niemcy). Koordynator: Dr T. Prószyński

Książka „Mrówka na każdy dzień
(PL / EN)

Wrzesień 2015

Książka popularnonaukowa w formie kalendarza. Jej zadaniem była zarówno popularyzacja myrmekologii, jak i promowanie osiągnięć Instytutu Nenckiego w tej dziedzinie. (Mazurkiewicz P. J., Szczepanik J., Wild A., Nielubowicz M., Godzińska E. J., 2015; Wydawnictwo SCRIPT, Warszawa, 292 str., ISBN: 978-83-8971-628-6) Koordynator: mgr P. J. Mazurkiewicz,
prof. E. J. Godzińska

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
im. Marcelego Nenckiego
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl