Aktualne wydarzenia jubileuszowe

OSTATNIE

1 WRZEŚNIA, 2018

Konferencja naukowa

KOORDYNATOR: Fundacja Nenckiego (dr hab. J. Szczepanowska)

NAJBLIŻSZE

10-11 WRZEŚNIA, 2018

Konferencja: „Neurobiology of empathy”

Konferencja dotycząca neurobiologicznych podstaw zjawiska empatii i jej badania w modelach zwierzęcych.

KOORDYNATORZY: Dr hab. Ewelina Knapska, Dr Ksenia Meyza oraz Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

 

NASTĘPNE

30 WRZEŚNIA, 2018

Numer specjalny czasopisma „Postępy Biochemii”

Specjalne wydanie ‘Postępów Biochemii” nr: 2 i 3 będzie zawierało kilkanaście artykułów przedstawiających bogactwo aktualnie prowadzonych w Instytucie badań.

KOORDYNATORZY: Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dr hab. Katarzyna Piwocka prof. nadzw., Prof. Katarzyna Kwiatkowska, Prof. Sławomir Pikuła

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
im. Marcelego Nenckiego
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl