100-lecie Instytutu Nenckiego – program

100th Aniversary of the Nencki Institute

Dzień 1 | czwartek, 15 listopada 2018

Dzień 1 | Thursday, November 15th

9:00

Rejestracja

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Registration / Neuroscience Center Hall /

9:30 – 11:00

Preludium – otwarte laboratoria

Prelude – open laboratories

11:00 – 11:30

Kawa na otwarcie

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Opening coffee (Neuroscience Center Hall)

Sala wykładowa Centrum Neurobiologii

/ Neuroscience Center Lecture Hall /

11:30 – 12:00

100 lat i co dalej? – tradycja i współczesność (Dyrektor Instytutu Nenckiego)

100 years and what next? – tradition and contemporary times (Director of the Nencki Institute)

12:30 – 13:30

Szkoły naukowe – Jerzy Konorski, Jan Dembowski, Witold Drabikowski, Lech Wojtczak, Leszek Kaczmarek

Research schools – Jerzy Konorski, Jan Dembowski, Witold Drabikowski, Lech Wojtczak, Leszek Kaczmarek

13:30 – 14:30

Obiad

Lunch

14:30 – 16:00

Prezentacje współczesnych osiągnięć

Recent achievements

16:00 – 16:30

Instytut Nenckiego: czwarty wymiar nauki

Nencki Institute: the 4th dimension of science

~17:00

Koncert

Concert

~18:00

Spotkanie integracyjne

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Get-together (Neuroscience Center Hall)

Dzień 2 | piątek, 16 listopada 2018

Dzień 2 | Friday, November 16th

Sala wykładowa Centrum Neurobiologii

/ Neuroscience Center Lecture Hall /

10:00 – 10:30

Historia Instytutu Nenckiego

History of the Nencki Institute

10:30

Z Nenckiego w świat / część 1 /

From the Nencki to the world – personal recollections of alumnis / part 1 /

12:00

Z Nenckiego w świat / część 2 /

From the Nencki to the world – personal recollections of graduates / part 2 /

13:30 – 14:30

Obiad

Lunch

14:30 – 15:30

Prezentacje doktorantów

Presentations by graduate students

15:30 – 16:30

Ze świata do Nenckiego

From the world to the Nencki – personal recollections of visitors and Nencki awardees

16:30

Instytut otwarty

Open Institute / parallel social events /

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
im. Marcelego Nenckiego
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl


ZapiszZapisz

ZapiszZapisz