100-lecie Instytutu Nenckiego – program

100th Aniversary of the Nencki Institute

Dzień 1 | czwartek, 15 listopada 2018

Dzień 1 | Thursday, November 15th

9:00

Rejestracja

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Registration / Neuroscience Center Hall /

9:30 – 11:00

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

Preludium – otwarte laboratoria (wizyty w wybranych laboratoriach badawczych) / Prelude – open laboratories

11:00 – 11:30

Kawa na otwarcie

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Opening coffee

/ Neuroscience Center Hall /

Sala wykładowa Centrum Neurobiologii

/ Neuroscience Center Lecture Hall /

11:30 – 12:00

Otwarcie Konferencji / Welcome

Prowadzi Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu – Andrzej Wróbel

12:00 – 12:30

100 lat i co dalej – tradycja i współczesność / 100 years – what next?

Dyrektor Instytutu – Agnieszka Dobrzyń

12:30 – 13:30

Szkoły naukowe w Instytucie Nenckiego / Research schools

Sesji przewodniczy Andrzej Wróbel

Jerzego Konorskiego (prezentowana przez Krzysztofa Turlejskiego)

Jana Dembowskiego (prezentowana przez Dorotę Włogę)

Witolda Drabikowskiego (prezentowana przez Jacka Kuźnickiego)

Lecha Wojtczaka (prezentowana przez Macieja Nałęcza)

Leszka Kaczmarka (prezentowana przez Jacka Jaworskiego)

13:30 – 14:30

Obiad

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Lunch

/ Neuroscience Center Hall /

14:30 – 16:00

Prezentacje współczesnych osiągnięć / Current research

Sesji przewodniczy Leszek Kaczmarek

Grzegorz Wilczyński – „Hybrydyzacja in situ z zastosowaniem trójwymiarowej mikroskopii elektronowej (3D-EM-ISH): nowa metoda przestrzennej wizualizacji domen chromatynowych”

Tomasz Prószyński – „Molekularne i komórkowe mechanizmy rozwoju złączy nerwowo-mięśniowych”

Grażyna Mosieniak – „Starzenie komórkowe – jeden proces, wiele konsekwencji”

Iwona Ciechomska – „Rola autofagii w komórkach nowotworowych”

Katarzyna Radwańska – „Synaptyczna teoria pamięci”

Katarzyna Jednoróg/Artur Marchewka – „Jak nabywanie umiejętności czytania reorganizuje mózg”

16:00 – 16:20

Instytut Nenckiego: czwarty wymiar nauki / The 4th dimension of science

Adam Szewczyk (wykład zapowiada Małgorzata Kossut)

16:20 – 17:00

Kawa

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Coffee

/ Neuroscience Center Hall /

17:00

Koncert podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci / Concert

Koncert prowadzi Katarzyna Musiał (KFnrD)

Gaspar Cassadó – Suita na wiolonczelę solo, cz. I, Preludio-Fantasia
Kornelia Szydło – wiolonczela

Aleksander Tansman – Hommage à Chopin
Napoleon Coste – Les soirees d’Auteuil, cz.: Serenada i Scherzo
Jagoda Świdzińska – gitara klasyczna

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska
Konstancja Śmietańska – wiolonczela

Niccolò Paganini – Kaprys nr 23
Johann Sebastian Bach – Adagio z Sonaty g-moll BWV 1001
Grażyna Bacewicz – Kaprys Polski
Dominika Adamczyk – skrzypce

Luigi Boccherini – Sonata G-dur cz. I Largo, cz. II, Allegro alla militare
Kornelia Szydło – wiolonczela
Konstancja Śmietańska – wiolonczela (basso continuo)

~18:00

Spotkanie integracyjne – Get-together

/ Hall w Centrum Neurobiologii / Neuroscience Center Hall /

rozpoczęcie – Zamknięcie Kapsuły Czasu (hall przy wejściu głównym) – Adam Olichwier, Patrycja Kruk

Dzień 2 | piątek, 16 listopada 2018

Dzień 2 | Friday, November 16th

Sala wykładowa Centrum Neurobiologii

/ Neuroscience Center Lecture Hall /

10:00 – 10:30

Historia Instytutu Nenckiego / History of the Nencki Institute

Leszek Kuźnicki (wykład zapowiada Małgorzata Skup)

10:30 – 12:00

Z Nenckiego w świat – cz. I / From Nencki Institute to the world – part 1

Sesji przewodniczy Jolanta Rędowicz

Aleksander Włodawer – National Institutes of Health, USA

Zenon Grabarek – Harvard University, USA

Marcin Nowotny – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Polska

Bolesław Srebro – University of Bergen, Norwegia

Michał Opas – University of Toronto, Kanada

12:00 – 12:15

Kawa

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Coffee

/ Neuroscience Center Hall /

12:15 – 13:30

Z Nenckiego w świat – cz. II / From Nencki Institute to the world – part 2

Sesji przewodniczy Ewa Sikora

Magdalena Dziembowska – Centrum Nowych Technologii UW, Polska

Robert Filipkowski – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Polska

Jan Kamiński – California Institute of Technology, USA

Marta Wiśniewska – Centrum Nowych Technologii UW, Polska

Paweł Wiśniewski – Helix Immuno-Oncology S.A, Polska

13:30 – 14:30

Obiad

/ Hall w Centrum Neurobiologii /

Lunch

/ Neuroscience Center Hall /

14:30 – 15:30

Presentations of PhD students / Prezentacje doktorantów

Sesji przewodniczy Daniel Wójcik

Natalia Ochocka – „Epigenetic and transcriptomic profiling of glioma associated microglia/macrophages

Katarzyna Rojek – „The role of Amot and Yap1 in dendritic tree development

Roberto Pagano – „The role of Arc protein in the regulation of alcohol seeking

Katarzyna Chyl – „Is there anything specific in the way dyslexics read?

Jan Ludwiczak – „Detection of rare functional elements in proteins with machine learning – the case of π-helices

Kamil Wojnicki – „New insights into the role of BLM helicase in malignant gliomas

Shur Kucman – „Mitochondrial potassium channel formed by BK-DEC splice variant

15:30 – 16:30

International cooperations / Współpraca ze światem

Sesji przewodniczy Katarzyna Łukasiuk

Asla Pitkanen – University of Eastern Finland, Finlandia

Dariusz Górecki – University of Portsmouth, Wielka Brytania

Jacek Gaertig – University of Georgia, USA

Oleh Stasyk – Institute of Cell Biology NASU, Ukraine

16:30 – 17:10

Od nauki do praktyki – osiągnięcia innowacyjne / From science to practice

Sesji przewodniczy Adam Szewczyk

Agnieszka Dobrzyń

Marcin Szumowski

Paweł Boguszewski

Piotr Bednarczyk

17:10 ~

Instytut otwarty: równoległe wydarzenia / Open Institute

różne sale w Instytucie

Wystawa: „Ewolucja w pozyskiwaniu informacji naukowej”; (Biblioteka) – J. Bienias, M. Pasznik, M. Brzozowska

Prezentacje dla młodzieży (mikroskop, złudzenia optyczne, itp.), (sala seminaryjna A) – K. Szydłowska, M. Górniak-Walas, A. Gręda, K. Nizińska, A. Stępniak, M. Olszewski

Kuchnie świata (stołówka) – Samorząd Doktorantów

Retro Journal Club „Jerzy Konorski’s papers on synaptic plasticity” (sala im. J. Konorskiego) – M. Borczyk, Ł. Bijoch

Seans filmowy (sala wykładowa CN) – M. Nałęcz, A. Szewczyk, A. Mirgos

Instytut za 50 lat – oczyma badaczy obecnych i tych sprzed 50 lat (Muzeum Instytutu) – A. Olichwier

18:30 –

Spotkanie integracyjne – Get-together

/ Hall w Centrum Neurobiologii / Neuroscience Center Hall /

Przez oba dni:

– Sesja plakatowa: Wielcy Nieobecni  (Hall CN) Praca zbiorowa pracowników i doktorantów Instytutu

– Wystawa Stacje Naukowe Instytutu Nenckiego (korytarz na parterze, obok Biblioteki) J. Bienias, M. Pasznik, M. Brzozowska, J. Osmulska, H. Fabczak

– Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Nauka w Obiektywie” (Hall CN) Samorząd Doktorantów

– Wystawa: Białe Kruki Biblioteki (Biblioteka)J. Bienias, M. Pasznik, M. Brzozowska

Komitet Organizacyjny Konferencji 100-lecia Instytutu Nenckiego składa serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy przygotowywali wydarzenia jubileuszowe.

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
im. Marcelego Nenckiego
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl