Aktualne wydarzenia jubileuszowe

OSTATNIE

10-11 WRZEŚNIA, 2018

Konferencja: „Neurobiology of empathy”

Konferencja dotycząca neurobiologicznych podstaw zjawiska empatii i jej badania w modelach zwierzęcych.

KOORDYNATORZY: Dr hab. Ewelina Knapska, Dr Ksenia Meyza oraz Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

NAJBLIŻSZE

30 WRZEŚNIA, 2018

Numer specjalny czasopisma „Postępy Biochemii”

Specjalne wydanie ‘Postępów Biochemii” nr: 2 i 3 będzie zawierało kilkanaście artykułów przedstawiających bogactwo aktualnie prowadzonych w Instytucie badań.

KOORDYNATORZY: Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dr hab. Katarzyna Piwocka prof. nadzw., Prof. Katarzyna Kwiatkowska, Prof. Sławomir Pikuła

 

NASTĘPNE

15-16 LISTOPADA, 2018

Konferencja „100 lat Instytutu Nenckiego PAN”

Celem konferencji będzie przedstawienie najważniejszych osiągnięć naukowców z Instytutu Nenckiego na przestrzeni 100 lat jego istnienia. Tematyka będzie obejmowała bieżące i historyczne osiągnięcia naukowe, innowacyjne i wdrożeniowe dokonane przez pracowników Instytutu. Do udziału w konferencji zaproszono m.in. licznych wykładowców z zagranicy – laureatów Nagrody Nenckiego.

KOORDYNATORZY: Komitet Programowy oraz Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Przewodniczący: Prof. Andrzej Wróbel

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
im. Marcelego Nenckiego
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl